Obchodní podmínky

Internetový prodej Muzea Bible

 
Obchodní podmínky mezi provozovatelem Internetového obchodu Muzea Bible a klientem.
 
Úvod

Internetový obchod Muzea Bible
Spolek I4U
Nádražní 52
739 91 Jablunkov

IČ: 265 68 772
DIČ: CZ265 68 772


Internetový obchod Muzea Bible, zastoupený spolkem I4U, je obchodní značka Muzea Bible. Internetový obchod Muzea Bible je projekt, jehož cílem je poskytnout klientům vstup do expozice Muzea Bible, na partnerské projekty nebo prodej cihel či členství v Klubu přátel Muzea Bible.


Objednávka

Každý klient má možnost zaslat libovolný počet závazných objednávek výrobků, které jsou nabízeny v rámci projektu Internetový obchodu Muzea Bible. Vyplněním objednávkového formuláře se klient zavazuje uhradit a následně převzít téma vše, co jsou předmětem objednávky.


Poptávka a nabídka

V případě speciální poptávky (např. při větším množství; v případech, kdy není možné dopředu stanovit cenu - Vám doporučujeme zaslat nejprve poptávku (vše uveďte do poznámek), na základě které Vám bude stanovena cena. Pokud Vám budou podmínky vyhovovat, dohodneme již individuálně další postup vyřízení objednávky.


Vyřízení objednávky

Přijatá objednávka bude vyřízena, po případném upřesnění a doplnění, zástupci Internetového obchodu Muzea Bible.

Klient obdrží výzvu k platbě prostřednictvím e-mailu.

 

Způsob doručení

Způsob doručení vstupenek je vždy e-lektronickou formou, neuvede-li v objednávce jinak. Ke způsobu doručení se používají běžně dostupné možnosti - zejména e-mail.

Objednané a uhrazené vstupenky jsou nejčastěji dodávány v rozmezí 1-3 pracovních dní, nejpozději však do 5 pracovních dní od objednání. Pokud dodavatel tento termín nedodrží, má kupující právo na odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí.Způsob úhrady a platební podmínky

Úhrada objednávky probíhá na účet provozovatele Internetového obchodu Muzea Bible.

Není-li stanoveno jinak (např. dohodou), jsou v platnosti standardní platební podmínky - úhrada na základě zálohové faktury nebo dle údajů v e-mailu objednávky. Objednáním zboží se klient zavazuje k úhradě bez zbytečných odkladů.

Pokud klient neuhradí objednávku ve stanovený termín, může být objednávka automaticky zrušena.


Smluvní vztahy

Smluvní vztahy vznikají výhradně mezi klientem a provozovatelem obchodu Muzea Bible.


Cena služby

Přijetí poptávky a vystavení nabídky k poptávanému zboží nebo službám poskytuje internetový obchod Muzea Bible zcela bezplatně.Odstoupení od smlouvy do 14 dní

U objednávaných vstupenek máte samozřejmě možnost kdykoliv odstoupit od smlouvy, není-li vstupenky již využita. Vámi objenadné vstupenky zašlete zpět (nepoužité) na naší adresu a to nejpozději do 14 dní od zakoupení. Prosíme také o uvedení čísla účtu, kam Vám máme vrátit finančí prostředky.

Vstupenky do standardní expozice Muzea Bible je možné využít kdykoliv během 3 let od objednání. 

Vstupenky na jiné akce (výsavy, koncerty, apod.) není možné vrátit po uplynutí 14 zákonné lhůty (nebyly-li využity).

 

Zrušení nebo odložení akce

Dojde-li, zejména u jiných akcí (výstavy, koncerty, apod.), ke zrušení nebo odložení akce (například s ohledem na opatření vlády, epidemiologickou situaci, apod.), má klient právo na vrácení částky v plném rozsahu a to ve lhůtě do 30 dní od zaslání žádosti o storno objednávky. 

Žádost o storno objednávky zasílejte e-mailem na objednavky@muzeumbible.cz

 

Reklamace

Reklamace přijímá provozovatel Internetového obchodu Muzea Bible v případě jakýchkoliv problémů s dodávkou předmětu objednávky. Klient má povinnost, po zjištění jakýchkoliv problémů s dodávkou předmětu objednávky, neprodleně informovat provozovatele internetového obchodu Muzea Bible o problémech s předmětem objednávky a to nejpozději do 7 dní od zjištění. Ke komunikaci je možné používat standardní komunikační kanály obchodu Muzea Bible.

Provozovatel portálu se zavazuje neprodleně odstranit příčinu problému nebo nabídnout klientovi poměné vrácení uhrazené částky.

 

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel Internetového obchodu Muzea Bible si vyhrazuje právo na změnu podmínek (ceny, rozsahu, kvality, atd.) nabízených služeb prezentovaných na webu Muzea Bible.

Ostatní

Hlavním cílem Internetového obchodu Muzea Bible je klienta pohodlně "informovat o možnostech" a následně navrhnout možné řešení poptávky. Klient má možnost svobodné volby mezi nadídkami Internetového obchodu Muzea Bible, partnerů projektu či jiných organizací. Je-li Vám cokoliv nejasné, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

 

Platnost cen

Ceny jsou platné od 10. března 2022. Provozovatel obchodu si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění, zejména s ohledem na neustálou změnu kurzu CZK vůči EURO a pohyb cen železa.

 

 

Page generated in 1.2697 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál